Regulamin Serwisu www.stylunio.pl obowiązuje od dnia 13.04.2015r.

1. Rejestracja i korzystanie z Serwisu jest całkowicie bezpłatne.
2. Za pomocą Serwisu użytkownik ma możliwość:
-umieszczania zdjęć, filmów, tekstów
-udostępniać i oceniać materiały znajdujące się w Serwisie z użyciem swojego profilu na portalu Facebook
-pisać komentarze do zamieszczonych materiałów
3. Administracja może odmówić publikacji materiałów bądź usunąć materiał z Serwisu bez podania przyczyny.
4. Zabrania się dodawania materiałów o treści pornograficznej.
5. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za dodane materiały przez użytkowników.
6. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.
7. Użytkownik nie może korzystać z kont innych użytkowników.
8. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.
9. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.