Żydowski krawiec. ;)


Klient przynosi materiał do żydowskiego krawca. Ogląda on materiał ze wszystkich stron, a klient pyta żartobliwie: 
- Co, już Pan kombinuje, żeby i Panu starczyło, co?? 
- Mi to na pewno starczy, ale kombinuję, żeby wystarczyło też Szanownemu Panu

MOCNESŁABE (-8)Zobacz więcej:


Co to, to nie. :D


MOCNESŁABE (25)

ŚWIADECTWO Z PASKIEM


MOCNESŁABE (10)

Śwagier wybrał. :D


MOCNESŁABE (-7)

CIĘŻKI POWRÓT Z PRACY ;)


MOCNESŁABE (-3)


MOCNESŁABE (-3)

x