Źle sformuował życzenie. :D


le sformuowa yczenie śmieszne

MOCNESŁABE (33)Zobacz więcej:


O niektóre rzeczy lepiej nie pytać. :D


MOCNESŁABE (-1)

Dobre i tyle


MOCNESŁABE (24)

Powinien go od razu puścić. :D


MOCNESŁABE (46)

Trudny i prosty sposób


MOCNESŁABE (-2)

Dostał foteczkę od gwiazdeczki. :D


MOCNESŁABE (10)