PIERWSZE NA CO MĘŻCZYŹNI PATRZĄ


PIERWSZE NA CO MCZYNI PATRZ śmieszne

MOCNESŁABE (67)Zobacz więcej:


Kobieta dobrze kombinuje. :D


MOCNESŁABE (28)

Ten to wiedział, gdzie zasnąć.


MOCNESŁABE (48)

Dobry kombinator. :D


MOCNESŁABE (63)


MOCNESŁABE (0)

Jaka jest wada...


MOCNESŁABE (-16)