Żydowski krawiec. ;)


Klient przynosi materiał do żydowskiego krawca. Ogląda on materiał ze wszystkich stron, a klient pyta żartobliwie: 
- Co, już Pan kombinuje, żeby i Panu starczyło, co?? 
- Mi to na pewno starczy, ale kombinuję, żeby wystarczyło też Szanownemu Panu

MOCNESŁABE (-8)Zobacz więcej:


Włamanie do...


MOCNESŁABE (1)

Jak mówił tak zrobiła. :D


MOCNESŁABE (21)

Rozmowa dwóch kobiet...


MOCNESŁABE (-7)

Przedłużony kontrakt...


MOCNESŁABE (1)

Wysłała nagą fotkę..


MOCNESŁABE (-4)

x