Źle sformułował prośbę. :D


le sformuowa prob śmieszne

MOCNESŁABE (40)Zobacz więcej:


Z taką trzeba umieć rozmawiać. :D


MOCNESŁABE (-16)

KULTURA MUSI BYĆ


MOCNESŁABE (55)

ZNA SIĘ NA PODRYWIE ;)


MOCNESŁABE (42)

Ale mnie głowa boli.


MOCNESŁABE (11)

Chcesz się przytulać?


MOCNESŁABE (34)

x