Źle sformułował prośbę. :D


le sformuowa prob śmieszne

MOCNESŁABE (37)Zobacz więcej:


Człowiek pozbiera się ze wszystkiego..


MOCNESŁABE (22)

Źle zrozumiał rady kolegi. :D


MOCNESŁABE (55)

Kiedy po raz pierwszy widziałeś tv?


MOCNESŁABE (2)

Dzisiaj śpisz przodem do mnie.


MOCNESŁABE (39)

Wszystko przez sąsiadkę.


MOCNESŁABE (-7)

x