Gość potrafi popsuć nerwy. :D


Go potrafi popsu nerwy śmieszne

MOCNESŁABE (83)Zobacz więcej:


JESTEŚ CZYMŚ WIĘCEJ NIŻ WSZYSTKO


MOCNESŁABE (13)

Zostało mu wynagrodzone. ;)


MOCNESŁABE (224)

Czym się różni wódka od maturzysty?


MOCNESŁABE (13)

Żądam podwyżki!


MOCNESŁABE (53)

HAHA.. Takie będą wspomnienia. :D


MOCNESŁABE (54)

x