JEST MOŻLIWY TYLKO WTEDY, GDY..


JEST MOLIWY TYLKO WTEDY, GDY śmieszne

MOCNESŁABE (25)Komentarze:


Zobacz więcej:


Ciężko stwierdzić. :D


MOCNESŁABE (27)

Broń się uśmiechem..


MOCNESŁABE (7)

PIELGRZYMKA RADIA MARYJA


MOCNESŁABE (-5)

Co Pani zdaniem decyduje...


MOCNESŁABE (38)

Kiedy będzie obiad?


MOCNESŁABE (56)