Zobaczył coś dziwnego. :D


Zobaczy co dziwnego śmieszne

MOCNESŁABE (2)Zobacz więcej:


Coś nowego ją spotkało. :D


MOCNESŁABE (-4)

Łatwo nie było...


MOCNESŁABE (1)

Ale go wrobili. :D


MOCNESŁABE (4)

Jak zwierzęta...


MOCNESŁABE (7)

Co musi jej dać, żeby...


MOCNESŁABE (-17)

x