Co czeka za składanie fałszywych zeznań? ;)


Co czeka za skadanie faszywych zezna? śmieszne

MOCNESŁABE (-38)Zobacz więcej:


Proszę księdza, czy jak..


MOCNESŁABE (30)

Doświadczony Jaś. :D


MOCNESŁABE (103)


MOCNESŁABE (9)

Podczas egzaminu profesor...


MOCNESŁABE (13)

ZARAZ.


MOCNESŁABE (73)

x