Ale go załatwiła. :)


Ale go zaatwia śmieszne

MOCNESŁABE (-10)Zobacz więcej:


Wyciągnął DOBRY wniosek. :D


MOCNESŁABE (452)

Dylematy...


MOCNESŁABE (17)

I pamiętaj moja droga...


MOCNESŁABE (83)

A ŚMIECHOM NIE BYŁO KOŃCA. :)


MOCNESŁABE (-34)

Haha. Super powiedziane. ;)


MOCNESŁABE (-1)

x