Będzie miał ciężko. ;)


Bdzie mia ciko śmieszne

MOCNESŁABE (0)



Zobacz więcej:


Łot? :D


MOCNESŁABE (1)

Bo są rzeczy ważne i ważniejsze..


MOCNESŁABE (23)

HAHA.. Chyba już za późno. ;)


MOCNESŁABE (56)

Kiedy łojciec o coś prosi :D


MOCNESŁABE (-6)

Jak naciągnąć blondynkę. :D


MOCNESŁABE (15)