Gość słabo kuma. :D


Go sabo kuma śmieszne

MOCNESŁABE (-5)Zobacz więcej:


Dobra jest. :D


MOCNESŁABE (13)

Żądam podwyżki!


MOCNESŁABE (63)

Reakcja typowej Grażyny. :)


MOCNESŁABE (-10)


MOCNESŁABE (-2)

Jak wygonić handlarkę kosmetyków..


MOCNESŁABE (5)

x