Dzieci są pod dobrą opieką. ;)


Dzieci s pod dobr opiek śmieszne

MOCNESŁABE (-2)Zobacz więcej:


A to kombinator. :D


MOCNESŁABE (44)

Zawsze uważałem, że..


MOCNESŁABE (39)

GDY CÓRKA SOMSIADA..


MOCNESŁABE (-7)

A już chciał się cieszyć. :D


MOCNESŁABE (4)

Żądam podwyżki!


MOCNESŁABE (58)