Gorzej być nie może. :D


Gorzej by nie moe śmieszne

MOCNESŁABE (43)Zobacz więcej:


Za słaby dowód. ;)


MOCNESŁABE (5)

Załatwił ich dość elegancko. :)


MOCNESŁABE (43)

Dlaczego Zeusa...


MOCNESŁABE (53)

RĘCZNIK DLA NIEŚMIAŁYCH DZIEWCZYN


MOCNESŁABE (-41)

GDYBY ODDAWAĆ OKO ZA OKO..


MOCNESŁABE (-11)